Serwis - Kraftwele

Przejdź do treści
NARZĘDZIA
Posługujemy się wysoko wyspecjalizowanymi narzędziami renomowanych firm. Używamy produktów wysokiej jakości.
Nasi serwisanci posiadają wiedzę oraz umiejętności, które sa niezbędne do prawidłowego przeprowadzania napraw.
Ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i sympozja.
PROFESJONALIZM
W naszym serwisie pracują sami profesjonaliści. Dużą uwagę przywiązujemy do kontroli jakości pracy.
Przed oddaniem sprzętu z serwisu zawsze jest gruntownie sprawdzony.
Chętnie udzielamy również rad oraz szkolenia w obsłudze oferowanych produtków aby w jak największym stopniu
ułatwić korzystanie z pojazdów naszym klientom.
CZĘŚCI ZAMIENNE
Naprawiamy urządzenia różnych firm. Naprawy wykonywane są szybko i sprawnie.
Części posiadamy na miejscu więc termin oczekiwania na naprawiony sprzęt znacznie się skraca.
Przyjęcie urządzenia do naprawy po uprzednim umówieniu się z działem napraw tel.: +48 796-550-029.
Przy zgłaszaniu usterki urządzenia proszę skorzystać z formularza, lub skorzystać z jednego z druków off-line
dostępnych tutaj, który należy później załączyć do wiadomości e-mail.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane odbioru urządzenia


Dane identyfikacyjne urządzeniaINFORMACJA
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji osoba/firma zostanie obciążona kosztami transportu oraz diagnozy urządzenia.
PRZESYŁKA WYSŁANA POPRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ NIE MOŻE ZAWIERAĆ ŻADNYCH PŁYNÓW (OLEJE, PALIWA). JEŻELI URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W AKUMULATOR NALEŻY GO WYMONTOWAĆ I WYSŁAĆ URZĄDZENIE BEZ AKUMULATORA.
UWAGA!!! W przypadku konieczności zgłaszający reklamację jest obowiązany zapewnić możliwość załadowania urządzenia na samochód firmy kurierskiej.
Ujawnione usterki lub wady wynikające z wad technicznych lub też przez niedopełnienia sprzedawcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do miejsca zakupu.
Termin wykonania naprawy to 28 dni jednak całkowity okres naprawy może się wydłużyć z przyczyn nie zależnych od gwaranta, np. (czas sprowadzenia części z zagranicy) o czym kupujący powinien być poinformowany.
Regulamin oraz warunki gwarancji dostępne są na stronie do pobrania.
Serwis zastrzega, iż w przypadku nieodebrania oddanego do serwisu sprzętu w wyznaczonym terminie (2 tygodnie od informacji o zakończeniu naprawy), może zostać naliczna należność w wysokości określone w Regulaminie Serwisu (dostępny do wglądu w siedzibie firmy) za każdy dzień zwłoki tytułem pokrycia kosztów związanych z przechowaniem sprzętu.
W sytuacji, gdy wartość zaległości przekroczy wartość oddanego do serwisu sprzętu, oddający wyraża zgodę na jego sprzedaż przez serwis oraz zatrzymanie otrzymanej ze sprzedaży kwoty do wysokości istniejącej w dacie sprzedaży zaległości z tytułu pozostawania sprzętu na terenie serwisu. Regulamin o którym mowa może zostać udostępniony w formie elektronicznej - na żądanie klienta.
Kraftwele Polska 2017 - machonyTM
Technology closer
Copyright © 2007 - 2020 - Kraftwele Polska - All rights reserved.
Wróć do spisu treści